ช่างเทคนิคประจำอาคาร

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดงาน:
• บำรุงรักษาและดูแล ระบบสาธารณูปโภคในอาคาร
• บันทึกข้อมูลการทำงานของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกลให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปาโทรศัพท์ และด้านสุขาภิบาล เป็นต้น

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ:
• เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาระดับขั้นต่ำ ปวช. ขึ้นไป ในสาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• หากมีประสบการณ์ในในงานช่างงานระบบ อาคารสูง อาคารสำนักงาน คอนโด จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
• หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีรับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now