ผู้จัดการฝ่ายกระจายสินค้า

ปทุมธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดการทำงาน:
• รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูปและการบริหารงานขนส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ รับสินค้าตรงตามเวลาที่ต้องการ
• บริหารงานระบบควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้า ออกจากคลังสินค้า
• บริหารงานระบบควบคุมสต๊อกคลังสินค้า
• บริหารงานระบบควบคุมการตรวจรับสินค้าเข้าออกคลังสินค้า
• บริหารงานระบบควบคุมการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
• บริหารงานกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน
• ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัท
• แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กร
• บริหารงานระบบควบคุมการจัดส่งให้ทันตามวันและเวลานัดหมาย
• บริหารกำหนดนโยบายในการจัดส่ง
• แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานขนส่ง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ:
• เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 6 ปี
• มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกตุ และมีความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการทำงาน
• มีทักษะการบริหารจัดการ การกระจายสินค้าเป็นอย่างดี
• ภาษาอังกฤษในระดับดี
• ถ้ามีประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหารมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 30-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี

General Skills

  • ประสานงาน
  • ทักษะด้านการจัดการ
  • การวางแผน
  • การแก้ไขปัญหา
  • ความรับผิดชอบ

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now