เจ้าหน้าที่การตลาดร้านค้า

ปทุมธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดงาน
• ประสานงานร่วมกับทีมฝ่ายขายและการตลาด ติดตาม ประเมินผลการทำงานของทีมและ MERCHANDISER วิเคราะห์ตลาด เพื่อการเติบโตของยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี สาขาการตลาด
• ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ในตลาดคอนเฟกชั่นเนอรี่ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
• มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • ประสานงาน
  • การทำงานเป็นทีม

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now