เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า

ปทุมธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดงาน
• ตรวจสอบเอกสารหน้างานให้ถูกต้องแม่นยำและทันคามกำหนดระยะเวลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของฝ่าย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.
• ประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปี
• มีทักษะในการคำนวณ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now