Technical Sales Representative (Hospital Supply&Equipment Product)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ติดต่อและให้ข้อมูล รวมถึงเสนอขายสินค้ากลุ่ม Hospital Supply และ Basic Instrument ให้กับกลุ่มแพทย์และโรงพยาบาล
• รับผิดชอบเอกสารเกี่ยวข้องกับการสอบราคาและงานขายของสินค้า
• ควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามที่กำหนดตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์สำหรับประกอบการนำเสนอขาย ตลอดจนเก็บเงินค่าสินค้า

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย/หญิง, อายุตั้งแต่ 24-35 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• หากมีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์การแพทย์ เช่นHospital Supply, Equipment หรืองานขายจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเขียน –อ่าน ภาษาอังกฤษได้
• บุคลิกภาพดี รักงานบริการและงานขายมีความอดทนสูง มีทัศนคติที่ดี
• มีรถยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้ในงานได้

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 13 Oct 2015
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

 • บุคลิกภาพดี
 • ทัศนคติเชิงบวก
 • รักงานบริการ
 • ยานพาหนะ

Spoken Languages

 • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

 • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now