ที่ปรึกษาการลงทุน - ฝ่ายตราสารหนี้ (Investment Consultant - Fix Income Dept.)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี , การเงิน, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 1-2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านสายธุรกิจหลักทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
• มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์
• มีความกระตือรือร้นและชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • ความมานะอุตสาหะ แรงจูงใจ

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now