เจ้าหน้าที่กฎหมาย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ปฏิบัติงานด้านนิติกรรมสัญญา และคดีความต่าง ๆ ของบริษัท

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรการฝึกอบรมวิชาว่าความ
• มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายทั่วไป งานจดทะเบียนสิทธินิติกรรม
• สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 13 Oct 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now