แอร์โฮสเตส และลูกเรือ

Hong Kongเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Pacific เปิดโอกาสให้กับหนุ่ม/สาว รุ่นใหม่ที่อยากเป็นแอร์โฮสเตส และลูกเรือ โดยประกาศรับสมัครลูกเรือเพิ่มเติมของ Hong Kong-based แน่นอนว่า เมื่อเปิดรับที่ประเทศฮ่องกง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคในครั้งนี้ ก็จะต้องปฏิบัติงานที่ฮ่องกง โดยทางบริษัทได้จัดสวัสดิการด้านที่พัก พร้อมกับมีค่าเดินทางให้ด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการทำสัญญาจ้าง 3 ปีเต็ม และสามารถต่อสัญญาได้ด้วยค่ะ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน สายการบิน

มีสัญชาติไทย
มีอายุมากกว่า 18 ปี
จบการศึกษาอย่างน้อยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
มีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทย อังกฤษ และถ้าสามารถติดต่อสื่อสารภาษาจีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ในด้านงานบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเอื้อมได้สูงกว่า 208 Cm และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

 • การสื่อสาร
 • รักงานบริการ

Spoken Languages

 • ไทย (Advanced)
 • อังกฤษ (Advanced)
 • จีน (Intermediate)

Written Languages

 • ไทย (Advanced)
 • อังกฤษ (Advanced)
 • จีน (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now