เจ้าหน้าที่จัดการอะไหล่สินไหมรถยนต์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• พิจารณาและติดตามกระบวนการการสั่งซื้ออะไหล่
• พิจารณาความเสียหาย
• เจรจาต่อรองประเภทอะไหล่

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• จบปริญญาตรีสาขาช่างยนต์
• มีประสบการณ์ 1- 3 ปี มีความรู้เรื่องชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ในการสั่งซื้ออะไหล่
• มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์
• มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 15 Oct 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ยานยนต์

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • การสื่อสาร
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now