เจ้าหน้าที่ Import-Export จำนวน 1 อัตรา ด่วน

สมุทราปราการเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศ : หญิง / ชาย
• อายุ : 25 ปีขึ้นไป
• การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ : งานด้านนำเข้า-ส่งออก อย่างน้อย 1 ปี
• ภาษอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ดี จะพิจาณาเป็นพิเศษ
• ประจำ สมุทรปราการ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now