ผู้จัดการส่วนบัญชี

BangkokFull-Time

Job Description

• ด้านบัญชี
• ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีพร้อมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทุกประเภท
• ควบคุมและตรวจสอบการยื่นแบบภาษีทุกประเภท
• ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
• ควบคุมการปิดบัญชีและจัดทำรายงานพร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานและผู้สอบบัญชีในเบื้องต้น
• ด้านการศึกษาการลงทุนโนโครงการใหม่
• ทำความเข้าใจลักษณะ รูปแบบและวัตถุประสงค์ ของโครงการใหม่
• ทำความเข้าใจลักษณะการรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่ายและการรับเงิน จ่ายเงินของโครงการใหม่
• ตรวจสอบเอกสารและการบันทึกบัญชีการตั้งหนี้ การรับและการปรับปรุงรายการของโครงการใหม่
• ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับโครงการใหม่

Job Specification

• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
• จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
• มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
• สามารถปิดงบประจำเดือน และประจำปีได้
• มีความรู้ในหลักการบัญชีต่างๆ เป็นอย่างดี
• หากมีประสบการณ์ในด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความละเอียดรอบครอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

Job Details

Requirements

  • Bachelor's Degree
  • Age: under 45 years
  • Expirience: 5 Years

General Skills

  • Accuracy
  • Good Human Relations

Spoken Languages

  • Thai (Basic)

Written Languages

  • Thai (Basic)

Computer Skills

  • Adobe Illustrator (Basic)

Apply For Job

Apply Now