เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• รับผิดชอบผลิตบัตรสมาชิก abcpoint
• ดูแลการรับสมัครสมาชิก abcpoint และจัดส่งบัตรสมาชิกให้กับลูกค้า
• รับผิดชอบ ดูแล และประสานงานกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ การออกบูธรับสมัครสมาชิก
• ประสานงาน ติดต่อ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าสมาชิก
• จัดเตรียมข้อมูลการตลาด และข้อมูลลูกค้าเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง
• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี สาขาด้านการตลาด-การบริหาร
• มีบุคลิคภาพที่ดี /ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
• มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • บุคลิกภาพดี
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now