เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ส่วนชำระราคา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ดูแลและดำเนินการชำระราคาให้กับลูกค้าทั้งด้านรับเงินและจ่ายเงิน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ด้านงานชำระราคาในบริษัทหลักทรัพย์
• มีประสบการณ์การใช้ระบบงาน Back Office - SBA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • รักงานบริการ

สมัครงาน

Apply Now