หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบ

สมุทรสาครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Functional Area
• ซ.เพชรเกษม 122

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
• เคยผ่านงานคลังสินค้า หรือ บัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ด้านบัญชี หรือเกี่ยวกับเอกสารด้าน Stock
• สามารถใช้ MS.Office ได้เป็นอย่างดี
• มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ความเป็นผู้นำ
  • ความรับผิดชอบ

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now