เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงานและฟาร์ม

สุพรรณบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียด
• งานธุรการทั่วไป และงานเอกสารของโรงงานและฟาร์มของบริษัท

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• ระดับการศึกษา ปวช.,ปวส.,หรือปริญญาตรี สาขา บัญชี /การเงิน คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติงานประจำที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี (มีบ้านพักของบริษัทฯ)
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
• อายุ : 20 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now