เจ้าหน้าที่คลังสินค้า : 6 Position

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน
1. จัดการเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
2.ตรวจนับวัตถุดิบ จัดเตรียมวัตถุดิบ จัดทำเอกสาร
3. จัดเก็บวัตถุดิบ จัดเตรียมสินค้าเพื่อการส่งมอบ/จัดส่ง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• หญิง/ชาย อายุตั้งแต่ 23 – 35 ปี
• ปวช-ปวส. ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร บัญชี การตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ และสามารใช้คอมพิวเตอร์ MS.Word/Excel ได้ เป็นอย่างดี
• สามารถทำOT ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: 21-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • MS Excel (Advanced)
  • MS Word (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now