สัตวแพทย์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดงาน
• ป้องกันและรักษาโรคสัตว์ภายในฟาร์ม
• พิสูจน์และวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้น
• ควบคุมและแนะนําการใช้ยาในสัตว์
• พัฒนาการเลี้ยงการจัดการ จัดอบรมเพิ่มความรู้
• ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
• วุฒิสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
• มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการสื่อสารที่ดี
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • การสื่อสาร
  • ใบขับขี่

สมัครงาน

Apply Now