Content Editor

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• จัดเตรียมเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ของบริษัทให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้
• ทำงานร่วมกับ SEO Specialist และ Product Photographer เพื่อสร้าง บทความ รูปภาพ และ คลิปวีดีโอ เพื่อประโยชน์ในการทำ SEO
• จัดเตรียมเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท สำหรับใช้ใน Social Media

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 23-25
• วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะในการเขียนและดัดแปลงบทความเพื่อใช้ในการโฆษณา
• มีความสนใจในการทำการตลาดออนไลน์, e-commerce และ Social Media
• ความสามารถในการใช้ Photoshop เบื้องต้น และการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ในกรณีที่มี Blog หรือเว็บไซต์ที่แสดงผลงาน,, สามารถเขียนบทความภาษาอังกฤษได้, มีความรู้ทางด้าน SEOจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Adobe Photoshop (Basic)

สมัครงาน

Apply Now