Factoring Marketing Executive

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• สร้างฐานลูกค้ารายใหม่
• นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
• เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นๆ
• ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าในเบื้องต้นได้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจหรือสินเชื่อแฟคตอริ่ง
• ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now