นิติกรประจำบริษัท

สมุทราปราการเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- รับผิดชอบงานทางด้านกฏหมายและเอกสารสัญญาต่างๆ ของบริษัทฯ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ชาย หรือ หญิง อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
- ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ มีความตั้งใจ กระตือรือร้น และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 18 Aug 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now