บรรณาธิการแฟชั่น (Fashion Editor)

Thailandเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง/ชำนาญภาษาอังกฤษ/อายุไม่เกิน 35 ปี
• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านความงามและแฟชั่น
• มีบุคลิกภาพดี และ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง
• มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น/แนวโน้มแฟชั่น และความทันสมัย
• มีบุคลิกภาพที่ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาเอก
  • ปริญญาโท
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • บุคลิกภาพดี
  • ทัศนคติเชิงบวก
  • ความรับผิดชอบ
  • ยานพาหนะ

สมัครงาน

Apply Now