วิศวกรโรงงาน 3 อัตรา

Phra Nakhon Si AyutthayaFull-Time

Job Description

• ดำเนินการวิเคราะห์ วางแผน หาแนวทางแก้ไข ด้านการผลิตและปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Job Specification

คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 28 ปี
• เพศ ชาย
• การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
• เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

Job Details

  • Opened Until: 20 Aug 2015
  • Full-Time
  • Work Routine: Monday to Friday
  • Engineering

Requirements

  • Bachelor's Degree
  • Expirience: No Experience
  • Gender: Male

Apply For Job

Apply Now