ผู้ชำนาญการฝ่ายพิธีการศุลกากร

สมุทราปราการเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่ :
• ตรวจสอบใบขนสินค้าให้ถูกต้อง ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับพิกัดศุลกากรที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรในฝ่ายและลูกค้า

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ วุฒิมัธยมศึกษาขึ้นไป มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี
2. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการและมีใบประกาศผู้ชำนาญการศุลกากร
3. ประสบการณ์ในการทำงานด้านพิธีการศุลกากรอย่างน้อย 2 ปี
4. ใช้งาน MS Office , Customs Paperless ได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 2 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now