ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกติดตามหนี้สูญ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ร่วมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกติดตามหนี้สูญให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัทฯ โดยรับผิดชอบการเร่งรัดหนี้ลูกหนี้ที่มียอดหนี้เหลืออยู่จาก รถยึดได้ขายขาดทุน(43),เคลมประกันรถหายขาดทุน(33),ลูกค้าตัดหนี้สูญ(Closing Write Off)(99) ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์,รัฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ
• มีประสบการณ์ 3 ปี
• มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
• มีใจรักงานบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีความขยัน,อดทน และรับแรงกดดันได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 24 Aug 2015
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์: 3 ปี
 • เพศ: เพศชาย

General Skills

 • การสื่อสาร
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว
 • รักงานบริการ
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now