เจ้าหน้าที่สืบทรัพย์และรับมอบอำนาจ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ปฏิบัติงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกสืบทรัพย์และรับมอบอำนาจให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัท โดยรับผิดชอบประสานงานในการรับรถยึด รถประมูล และรถติดคดีอาญา รวมทั้งการฝาก-ถอนหลักประกันเพื่อใช้ในการฟ้องคดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
• ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
• มีใจรักงานบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองและมีใบอนุญาตขับขี่
• มีความขยัน,อดทน และรับแรงกดดันได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 24 Aug 2015
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
 • เพศ: เพศชาย

General Skills

 • การสื่อสาร
 • ใบขับขี่
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว
 • รักงานบริการ
 • ยานพาหนะ
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now