เจ้าหน้าที่จัดระเบียบชุมชน 3 Positions

ปทุมธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รับผิดชอบจัดระเบียบชุมชน จัดระเบียบการค้าขาย ตรวจสอบผู้ประกอบการค้าต่างๆ ติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการค้า และตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศหญิง / ชาย (กรณีชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• อายุ 22 - 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวช , ปวส หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
• ประสบการณ์ขั้นต่ำ 0 - 2 ปี ด้านการติดต่อประสานงานหรือที่เกี่ยวข้อง
• ขับรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: ด้านล่าง 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ใบขับขี่

สมัครงาน

Apply Now