วิศวกร 3 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
• การศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมพลังงาน และวิศวกรรมเครื่องมือวัด และระบบควบคุม
• บุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะ และภาวะความเป็นผู้นำ
• ใช้ Computer MS.office, Auto CAD, Solid works ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • บุคลิกภาพดี
  • ความเป็นผู้นำ

Computer Skills

  • Auto-Cad (Advanced)
  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now