เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ (โครงการนครราชสีมา) 3 Positions

ปทุมธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

•รับผิดชอบดูแลต้นไม้ จัดตกแต่งสวนหย่อม ดูแลรักษาพันธ์ไม้ งานขยายพันธ์ไม้ต่างๆ ดูแลรักษาตรวจเช็คเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานในส่วนภูมิทัศน์

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย / หญิง
• อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี งานภูมิทัศน์ ดูแลต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ขยายพันธ์ไม้ และดูแลพันธ์ไม้
• ปฏิบัติงานประจำสำนักงานปทุมธานี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 23 Aug 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now