ผู้ช่วยบรรณาธิการ (สังกัด สำนักพิมพ์)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• จบวุฒิ ปริญญาตรี
• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดี
• มีความสามารถทางการเขียนหนังสือ
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ , รักการอ่านและถ่ายทอดได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now