พนักงานตรวจสอบ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานของสาขาในพื้นที่ต่างจังหวัด
• ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขา
• ตรวจเช็คการทุจริต
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
• วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ,การตลาด,การเงินการธนาคาร , การบัญชี,การจัดการ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการ์ (ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่)
• หมายเหตุ สามารถปฏิบัติงานกรุงเทพฯ และออกต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now