ทนายความประจำบริษัท

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร
• ประสานงานการดำนินคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• จัดทำแบบฟอร์มหนังสือ และสัญญาที่เกี่ยวกับกฎหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต (จบเนติบัณฑิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• ประสบการณ์ มีใบอนุญาตว่าความ และมีประสบการณ์ว่าความอย่างน้อย 3 ปี
• หมายเหตุ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now