พิสูจน์อักษร

Thailandเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิปริญญาตรีสาขาภาษาไทย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานทั่วไปได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now