ธุรการ(สำหรับผู้พิการ)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ทำงานบันทึกข้อมูล, งานเอกสาร
• เงื่อนไข: พิการขาข้างใดข้างหนึ่ง(ไม่ใช้ WheelChair),พิการตาข้างใดข้างหนึ่ง, สามารถช่วยเหลือตนเองได้, ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ ,วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• ระดับการศึกษา: สาขาวิชา: เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
• อายุ(ปี): 18 - 35
• เพศ: ไม่ระบุ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: 21-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now