นิตยสารบ้านและสวน : กองบรรณาธิการ ฝ่ายอินทีเรีย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
•จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
•มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้
• มีทักษะในการเขียน บทความ
• มีความกระตือรือร้นและพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
•สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้และบริหารการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ความแม่นยำ ความถูกต้อง
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now