บรรณาธิการหนังสือเล่ม สำนักพิมพ์อรุณ (นิยายไทย)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• ชอบอ่านหนังสือ และมีความสนใจเรื่องสุขภาพ
• มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิด content ใหม่ๆ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม

สมัครงาน

Apply Now