นิตยสารSecret : กองบรรณาธิการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
• มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา
• มีทักษะการเขียนบทความ
• หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย3ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • บุคลิกภาพดี

สมัครงาน

Apply Now