พนักงานประสานงานพิมพ์ (Traffic)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี
•มีความคล่องตัวและเรียนรู้เร็ว สามารถทำงานเป็นทีมได้
•มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบงานตามระยะเวลาที่กำหนดได้
•หากมีประสบการณ์ตรงในงานการผลิตสิ่งพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ประสานงาน
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ความรับผิดชอบ
  • การทำงานเป็นทีม

สมัครงาน

Apply Now