บรรณาธิการสำนักพิมพ์ แพรวเพื่อนเด็ก

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ชาย- หญิง อายุ 25 - 35 ปี
•วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์การทำหนังสือสำหรับเด็กอย่างน้อย 3 ปี
•มีทักษะความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยได้เป็นอย่างดี สามารถวาดภาพหรือเขียนเรื่องสำหรับเด็กได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความรู้ภาษาต่างประเทศนอกจากภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

Spoken Languages

  • ไทย (Advanced)
  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • ไทย (Advanced)
  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now