เจ้าหน้าที่อาคารและที่ดิน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชาย อายุระหว่าง 25 -35 ปี
• จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือบริหารจัดการ
• สามารถใช้ภาษาอังกกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
• มีความรู้ด้านกฎหมายอาคารสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• สามารถขับรถยนต์ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ใบขับขี่

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now