ช่างไฟฟ้า สำนักงานใหญ่

สงขลาเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ดูแลงานด้านไฟฟ้าเเกี่ยวกับงานซ่อมและสร้างจากผู้บังคับบัญชา
• ควบคุมระบบงานไฟฟ้าโรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ติดตามงานที่ดำเนินการให้มีคุณภาพ ตามมาตราฐาน
• จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
• รายงานผลการดำเนินงานประจำวันและประจำสัปดาห์ต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
คุณสมบัติ
• เพศชาย
• มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์
• มีความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ,อดทน,ไม่กลัวความสูง
• สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now