เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(โอเปอเรเตอร์)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• รับ,โอน,บริการต่อสายโทรศัพท์ให้ฝ่ายต่างๆ
• ต้อนรับลูกค้าและแขกที่มาติดต่อในบริษัทฯ เบื้องต้น
• งานรับจดหมาย พัสดุ เอกสารต่างๆ จากไปรษณีย์และบุคคลภายนอก
• ดูแลการใช้ห้องประชุม
• ทำเอกสารรับ-จ่าย และเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศหญิง
• อายุ 25 – 30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี
• ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

สมัครงาน

Apply Now