พนักงานควบคุมคุณภาพ

สมุทรสาครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ตรวจสอบคุณภาพสินค้า น้ำมันพืช ไบโอดีเซล

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ม.6 วิทย์-คณิต ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 16 Aug 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • Work Routine: ทำงานเป็นกะ
  • ประกันคุณภาพ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now