ผู้จัดการฝ่ายประสานงานราชการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ติดต่อขออนุญาตจัดสรร/ก่อสร้าง
• ติดต่อขอไฟฟ้า/น้ำประปา
• ติดต่อหน่วยงานราชการและงานกฏหมายต่าง ๆ
• ควบคุมดูแลและบริหารงานในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 35-45 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือกฎหมายต่าง ๆ อย่างน้อย 5 ปี
• ขับรถได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 35-45 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี

General Skills

  • ใบขับขี่

สมัครงาน

Apply Now