เจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้ (ศูนย์บริการธุรกิจภูเก็ต)

ภูเก็ตเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- จัดเตรียมข้อมูลในการส่งฟ้องคดี
- ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารในการส่งฟ้องคดี
- ประสานงานกับส่วนบริหารกฎหมายและบังคับคดี (สำนักงานใหญ่)
- เจรจาประนอมหนี้ และจัดทำเงื่อนไขในการชำระปิดบัญชี หรือ เงื่อนไขในการจัดทำสัญญาประนีประนอม ยอมความให้กับลูกค้าที่ส่งฟ้องคดี
- ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่ขอทำสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขานิติศาสต์
- มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินคดีเกี่ยวกับเช่าซื้อเป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียดรอบคอบในการดำเนินงานทางเอกสารได้เป็นอย่างดี
- สามารถเจรจาต่อรอง และประสานงานได้ดี
- มีประสบการณ์ตรงในการเร่งรัดติดตามหนี้อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
- มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้*

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 18 Aug 2015
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: 2 ปี
 • เพศ: เพศชาย

General Skills

 • ประสานงาน
 • การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว
 • ยานพาหนะ
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now