หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียด :
1.ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้าให้มีความถูกต้องแม่นยำตรงกับระบบ
2.พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่รับผิดชอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
ประจำคลังสินค้าถนนสามวา,มีนบุรี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
3. ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now