หัวหน้าแผนกจัดส่งสินค้า (ประจำคลังสินค้า ลาดกระบัง) 1 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ:
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. มีความรอบรู้เส้นทางขนส่ง และสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดี
4. มีความรอบรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงยานพาหนะ
5. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียด รอบคอบ
6. บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวน 30 คนได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าจัดส่ง 3 ปีขึ้นไป
8. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE ได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: หมดเวลาสมัคร 30 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: 3 ปี
 • เพศ: เพศชาย

General Skills

 • การวิเคราะห์
 • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
 • บุคลิกภาพดี
 • ความเป็นผู้นำ
 • การแก้ไขปัญหา
 • ความรับผิดชอบ

Computer Skills

 • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now