ผู้จัดการคลังสินค้า ( 2 อัตรา )

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่ :
• ดูแลรับผิดชอบคลังเก็บสินค้า

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
• อายุ 27 ปี ขึ้นไป (เพศชาย)
• มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าและจัดส่งอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now