เจ้าหน้าที่การตลาดฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน (3 อัตรา)

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่ :
• วิเคราะห์และวางแผนงานด้านการตลาด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (การตลาด)
• อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
• มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์การตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now