เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (5 อัตรา)

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่ :
• บริการหลังการขาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
• อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
• บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มัทักษะในการสื่อสาร

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การสื่อสาร
  • บุคลิกภาพดี

สมัครงาน

Apply Now