พนักงานสต็อก/จัดส่ง

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Responsibilities
• รับสินค้า และเช็คสต็อกสินค้าคงเหลือ และทำรายการให้ฝ่ายจัดซื้อ
• จัดส่งวัสดุอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
• เคลียร์รายการเบิกวัสดุอุปกรณ์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• รายงานยอดคงเหลือให้หัวหน้างานทราบ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications
• ปวช. ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) สาขาที่เกี่ยวข้อง
• เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบสูง
• ทนต่อแรงกดดัน และทนต่องานหนักได้ดี
• สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
• มีประสบการณ์ในบริษัทฯ ก่อสร้างจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• มีความละเอียดรอบคอบมาก
• มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานอลูมิเนียมกระจกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียน ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ความรับผิดชอบ
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now